Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Szabályzatok és egyéb dokumentumok letöltése

A BME Pszichológia Doktori Iskola elektronikus eljárásrendje
A BME Doktori Iskolákra vonatkozó egyetemi szabályzatai és jogszabályai
Pszichológia Doktori Iskola képzési terve
A Pszichológia Doktori Iskola Működési Szabályzata
A BME Doktori és Habilitációs Szabályzata
Tájékoztató a BME TTK Pszichológia DI EKÖP pontozási szabályairól - Doktorandusz és Fiatal Kutatói pályázatok
Minőségbiztosítási stratégia
Együttműködési megállapodás - MTA Természettudományi Kutatóközpont
Együttműködési megállapodás - MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Pszichológia Doktori Iskola önértékelése

Testületek

TÖRZSTAGOK

Izsó Lajos, Kéri Szabolcs, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Tóth Péter, Vidnyánszky Zoltán, Winkler István

TUDOMÁNYÁGI HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÉS DOKTORI TANÁCS

Szavazati jogú belső tagok:
Kéri Szabolcs, Lukács Ágnes (elnök), Racsmány Mihály, Szabó Zsolt Péter
Szavazati jogú külső tagok:
Csépe Valéria, Czigler István, Janka Zoltán, Király Ildikó, Vidnyánszky Zoltán, Winkler István
Tanácskozási jogú tagok:
Babarczy Anna, Izsó Lajos, hallgatói képviselő

DOKTORI ISKOLA TANÁCSA

Szavazati jogú belső tagok:
Demeter Gyula, Juhász Márta, Kéri Szabolcs, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Szabó Zsolt Péter
Szavazati jogú külső tag(ok):
Winkler István
Tanácskozási jogú tag(ok):
hallgatói képviselő