Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

A Doktori Iskoláról


Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar
A doktori iskola azonosítója: 164
Az iskola vezetője: Dr. Lukács Ágnes, egyetemi tanár
Adminisztraciójának koordinátora: Vida Mária (Doktori képzés: felvételi, tanulmányi ügyintézés), Lénártné Kelemen Sarolta (Doktori ügyek: doktori eljárás, habilitáció, honosítás)
Tudományterületi besorolása: bölcsészettudomány
Tudományága: pszichológiai tudományok
Akkreditálás: MAB minősítés (megfelelt) érvényessége 2026.06.25-ig
Kutatási területe: kognitív pszichológia, pszicholingvisztika, kognitív idegtudomány, alkalmazott pszichológia
A kiadott fokozat típusa: PhD
A képzés a következő mesterszakokra épül: Kognitiv tanulmányok, Pszichológia, Cognitive science, Számítógépes és kognitív idegtudomány

A Doktori Iskola adatlapja itt érhető el

A Doktori Iskola a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2004-ben jött létre Pléh Csaba vezetésével a kognitív tudomány interdiszciplináris területének a művelését és tudósképzését volt akkor hivatott hazai közegben megvalósítani. A kognitív tudomány a természettudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészeti tudományok fogalomrendszeréből és módszereiből merítve közelíti meg az emberi megismerést. A hazai nomenklatúra kívánalmainak megfelelően pszichológia besorolást kapott, oktatási és kutatási programjában azonban mind a bejövő diákok, mind a kurzusok és témák a kognitív tudomány teljes komplexitását tükrözik.

Kognitív érdeklődésű diákjaink egyszerre kapnak felkészítést a megismerés kísérleti vizsgálatából (pszichológiai háttér), a megismerés megvalósító rendszereinek elemzéséből (idegtudományi háttér) és a megismerés kutatástechnológiájából, illetve technikai és modellálási vonatkozásaiból (informatikai, matematikai és statisztikai mozzanatok), valamint a megismeréskutatás konceptuális elemző eljárásaiból (filozófiai és logikai háttér). A legutóbbi időkben – 2013-tól keltezhetően és részben a műegyetemi közeg hatására – a Doktori Iskola profilja némileg kibővült egyes alkalmazott pszichológiai kutatási területekkel.

Az iskola működésének feltételeit a BME Természettudományi Karának (TTK) Kognitív Tudományi Tanszéke, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia és Pszichológia Tanszéke, valamint a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete és Agyi Képalkotó Központja biztosítják. A nemzetközi szintű laboratóriumi felszereltséggel rendelkező Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és Agyi Képalkotó Központ a lágymányosi kampuszon található, így a Doktori Iskola és az Intézet közötti kapcsolatok a térbeli közelség miatt az elmúlt időszakban még intenzívebbé váltak.


Bár 2013-tól a Doktori Iskola addig kizárólagosan kognitív irányultságú tudományos profilja kibővült néhány fontos alkalmazott pszichológiai területtel, továbbra is egyértelműen az interdiszciplináris kognitív profil a meghatározó. A Doktori Iskola kutatási területeit hivatalosan nem bontjuk „alprogramokra”, viszont praktikus okokból – főleg belső használatra – a következő három fő „kutatási területet” különböztetjük meg:
1. Kognitív pszichológia,
2. Kognitív idegtudomány,
3. Alkalmazott pszichológia.