Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

A képzésről

 

Képzési terv

A képzés elemei

- Teljesítendő kurzusok (tananyag): Az első négy félévben félévente kettő (három kredites) kurzus teljesítése.
- Önálló kutatómunka a témavezető segítségével. A hallgató eredményeit publikálja folyóirat közlemények és konferencia prezentációk formájában. Ezeket a tevékenységeket a Konzultáció, Publikáció és Tudományos kutatás tárgyak keretében a témavezető értékeli.
- Oktatási tevékenység. Az oktatási tevékenységet a fogadó Tanszék a témavezetővel konzultálva jelöli ki és értékeli.

A képzés két szakasza során összesen 240 kreditpontot kell megszerezni, ebből az első négy félévben teljesítendő minimum 90 kredit. A nyolcadik szemeszter végére minden tevékenységtípusból kötelező a tevékenységtípusonként előírt minimum kreditpontszám megszerzése. Az egyes tevékenységek kredithatárai:
- Tananyag, min. 24 kredit, max. 30 kredit;
- Oktatás, min. 18 kredit, max. 24 kredit;
- Tudományos kutatás, min. 144 kredit, max. 150 kredit;
- Publikációk, összesen 54 kredit.

Az ösztöndíjas aktív hallgatóknak minden félévben legalább 20 kredtitet, az önköltséges aktív hallgatóknak minden félévben legalább 15 kreditet kell szerezniük.

A hallgatók minden szemeszter végén egy haladási összefoglalót és munkatervet készítenek (a sablon letölthető), melyet a témavezető jóváhagy.

Minden tanév végén a témavezető egy haladási értékelést készít (a sablon letölthető).

Mintatanterv

Tantárgy/ típus

Össz.
kredit

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

5. félév

6. félév

7. félév

8.
félév

Tanulmány                 24

Tantárgy    / KV

(óraszám/kurzus típusa/kredit)

24 

4/v/6

4/v/6

4/v/6

4/v/6

 

 

 

 

Oktatás                       18

Oktatás          /K

(óraszám/kurzus típusa/kredit)

   18

2/f/3

2/f/3

2/f/3

2/f/3

2/f/3

2/f/3

 

 

Kutatás                     144

Konzultáció   /K

(óraszám/kurzus típusa/kredit)

   48

6/f/6

6/f/6

6/f/6

6/f/6

6/f/6

6/f/6

6/f/6

6/f/6

Kutatómunka 

96

12

12

12

12

12

12

12

12

Publikáció                   54

Publikáció     /K

   54

 

3

6

9

9

9

9

9

Összesen:

240

27

30

33

36

30

30

27

27

K = kötelező, KV = kötelezően választható, V = vizsga, F = félévközi jegy.

Tárgylista

A részletes tárgyleírások letölthetőek.

Evolúció
Az alak és tárgylátás
Memória és tanulás
Nyelv és agy
Afázia
A nyelvészet területei
Bevezetés a pszicholingvisztikába
CHILDES: Számítógépes elemzés a gyermeknyelvben
A nyelvi fejlődés zavarai
Fonológia és morfológia
Gépi nyelvészet
Gyermeknyelv
Kísérleti pszicholingvisztika
Pragmatika és kognitív nyelvészet
Társalgás és pragmatikai zavarok
A kognitív idegtudomány élettani alapjai
A központi idegrendszer vizsgálatának közvetlen módszerei
A látás idegrendszeri alapjai
Az emlékezet kognitív neuropszichológiája
Kognitiv fejlődés és idegrendszer
Magasabb kognitív folyamatok neurobiológiai alapjai
Magasabb szintű agyműködés modellezése
Pszichiátriai és neurológiai betegségek neurokognitív mechanizmusai
A biztonság emberi meghatározói szocio-technikai rendszerekben
Ember-számítógép interakció
A kognitív információelmélet alapjai
Team-munka mentális modelljeinek mérési technikája
Munkahelyi pszichés jóllét
Munkahelyi társas kapcsolatok
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás
Pszichológia szerepe a szervezeti hatékonyságban
A szervezeti beilleszkedés sajátosságai és következményei, munkahelyi karriertervezés
Teljesítményértékelés pszichológiai aspektusai
A foglalkozási rehabilitáció alapjai
A jövő 3D internetének navigációs kérdései
A biztonság emberi meghatározói Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása
Statisztikai tanulás az idegrendszerben
Pupillometria és információfeldolgozás
A zenei kogníció idegrendszeri háttere
A tudományos írásmű
Diffúziós-tensoros MR vizsgálatok felhasználási lehetőségei
Brain Injury and Cognition
Módszertani kérdések a kognitív funkciók egyéni különbségeinek kutatásában