Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Komplex vizsga

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei:
A doktori képzés első négy félévében legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt tanulmányi kredit (24) megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
A komplex vizsgára bocsátás publikációs követelményeinek teljesítése:
A vizsgára bocsátás publikációs követelménye

 • legalább egy tudományos közlemény, ami megfelel a fokozatszerzés publikációs feltételeiben megadott követelmények szerinti közlemények egyikének az alábbi módosításokkal
  • tézispontokhoz kapcsolt helyett a hallgató doktori témájához kapcsolódó, és
  • megjelent vagy közlésre elfogadott helyett folyóiratban megjelent, közlésre elfogadott, vagy közlésre beküldött, vagy preprint szerveren elektronikusan publikált tudományos közlemény.
 • továbbá legalább egy konferencia előadás vagy poszter-bemutatás igazolása. Elfogadható minden olyan magyar vagy nemzetközi tudományos konferencia, amely nem hallgatói konferencia, és ahol az előadások/poszterek elfogadás előtt anonim bírálaton esnek át.

A komplex vizsgára bocsátáshoz még nem kell a fokozatszerzés nyelvi követelményeit teljesíteni (kivéve egyéni felkészülők esetében).
A hallgató a komplex vizsga előtt legalább két héttel elektronikus formában benyújtja az addig elért eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a publikálásra beküldött, illetve megjelent cikkeit. A publikációs feltételek formális teljesítése nem garantálja a vizsgára bocsátást. A vizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt érdemben megvizsgálja a publikálás színvonalát, kapcsolódását a doktori témához, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez. A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése:
A jelölt rendelkezzen a BME DHSZ 17.§ (3) bek. a) pontja szerinti angol nyelvvizsgával, valamint egy második idegen nyelv ismeretét igazoló államilag elismert alapfokú, C típusú nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, vagy idegen nyelven folytatott tanulmányokat igazoló dokumentumokkal.

A komplex vizsga két részből áll:
Az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel ("elméleti rész"), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot ("disszertációs rész").

 1. A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát: egy, az általánosabb kutatási területhez tartozó Főtárgyból, és egy, a disszertáció témájához szorosabban kapcsolódó Melléktárgyból (a komplex vizsga tárgyainak listája letölthető). Az elméleti részben a doktorandusz a vonatkozó tudományág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről is számot ad.
  A vizsgázó a vizsga előtt két héttel küld a bizottság tagjainak egy (a témavezetőjével egyeztetett és általa jóváhagyott) irodalomlista javaslatot, ami a felkészülés alapjául szolgáló olvasmányokat tartalmazza. A felkészülés a bizottság által jóváhagyott vagy módosított lista alapján történik.
 2. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot kutatási témájának szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. Előadásában kitér eredményeinek újszerűségére, tudományos jelentőségére, illetve – amennyiben releváns – az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságra.
  A vizsgabizottság tagjai külön-külön értékelik a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítélte. A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg (a vizsga minkettő, elméleti és "disszertációs" részét meg lehet ismételni). Ha nem sikerül az ismétlés, akkor megszűnik a hallgatói jogviszony.