Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Habilitáció


A BME Doktori és Habilitációs Szabályzata elérhető innen

A Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről itt érhető el

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS INDÍTÁSA:

A habilitációs eljárás indítása iránti kérelmet az HBDT elnökének címezve kell benyújtani a dékáni hivatalban.

Beadandó 4 példányban:

- Egyetemi oklevél közjegyző által hitelesített másolata – 1 eredeti és 3 másolat
- Doktori oklevél közjegyző által hitelesített másolata – 1 eredeti és 3 másolat
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (ill. ezt pótló hatósági bizonyítvány külföldi állampolgárok esetén) – 1 eredeti és 3 másolat
- Részletes tudományos életrajz a Habilitációs Szabályzat szerinti közéleti tevékenység ismertetésével
- A kérelmező tartós tudományos szakmai, alkotó tevékenységét és szakirodalmi működését bizonyító dokumentumok
- A kérelmező tananyagformáló készségét bizonyító dokumentumok
- Három javaslat a habilitációs előadás témájára (a habilitációs kérelemben megjelölt tudományszakról)
- Nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományszakon habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét (ugyanezen a tudományszakon) – jelentkezési lap alján szerepel
- Jelentkezési lap kitöltve, aláírva (a habilitációs eljárás ügyrendje és a jelentkezési lap letöltése)
- Eljárási díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási igazolás
(az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 111 000 ft.)
Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: Habilitáció, 14580-331, kód: 808, a pályázó neve vagy csekken, ami a TTK Dékáni Hivatalában szerezhető be.

Habilitációs pályázati anyag leadása (belépés Neptun kóddal)

 

További információ: doktori@ttdh.bme.hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pszichológia tudományterületen meghirdetett habilitációk itt érhetőek el