Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Kutatási témák

 

Aktív hallgatók és témavezetések listája

A 2022/23-as tanévre meghirdetett kutatási témák részletes leírása ezen a linken érhető el. 

Kognitív Pszichológia

Bunford Nóra - Egyéni különbségek feltárása az alvás elektrofiziológiai mutatói és a serdülőkori affektív feldolgozás kapcsolatában
Demeter Gyula - Agysérült betegek kognitív funkcióinak vizsgálata
Demeter Gyula - A prospektív emlékezeti teljesítményt befolyásoló tényezők
Honbolygó Ferenc - Zenei tréning módszerek az olvasási nehézség intervenciójában
Kis Anna - A kutya, mint a human obezitás modellje. Viselkedéses és neuro-kognitív aspektusok
Németh Dezső - Az implicit tanulás neurokognitív háttere
Németh Dezső - Implicit tanulás és fejlődése
Pajkossy Péter - Figyelmi és emlékezeti folyamatok pupillometriás vizsgálata
Polner Bertalan - Pszichózis-spektrum tünetekkel és vonásokkal összefüggő észlelési és emlékezeti eltérések vizsgálata
Polner Bertalan - Egyéni különbségek és pszichopatológia vizsgálata hálózatos modellekkel
Racsmány Mihály - Hatékony hosszú-távú tanulási formák
Racsmány Mihály - Memóriazavarok enyhe kognitív zavarban (EKZ) és demenciában
Szőllősi Ágnes - Egyedi emlékek hosszútávú megtartása – az érzelmek és stressz szerepe
Topál József - A szótanulás viselkedési és neurokognitív aspektusainak összehasonlító vizsgálata
Winkler István - Hallási jelenet elemzés és emlékezet

Pszicholingvisztika

Babarczy Anna - Kísérleti pragmatika
Babarczy Anna - Nyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása
Babarczy Anna - A személyiségzavarok és hangulatzavarok nyelvi és pragmatikai jellemzőinek feltárása számítógépes nyelvészeti módszerekkel
Láng Benedek - Kriptográfia, kriptoanalízis és a nyelvi mintázatok felismerésének eszközei
Lukács Ágnes - A nyelvi fejlődés zavarai
Lukács Ágnes - Végrehajtó funkciók tipikus és atipikus nyelvelsajátításban
Lukács Ágnes - Statisztikai tanulás és nyelvelsajátítás
Németh Dezső - Nyelvi megértés és emlékezeti folyamatok
Winkler István - A bejósolhatóság szerepe az emberi kommunikációban

Kognitív idegtudomány

Bódizs Róbert - Innovatív jelfeldolgozási eljárások az alvás-EEG elemzésében
Gaál Zsófia Anna - A kontextus hatása az időskori kognitív teljesítményre
Gaál Zsófia Anna - A COVID-19 hosszútávú hatásai a kognitív funkciókra
Keresztes Attila - A humán emlékezet teljes élethosszon át tartó neurokognitív változásainak vizsgálata
Kéri Szabolcs - Asszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben
Kéri Szabolcs - A percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal
Németh Kornél - Veleszületett prosopagnosia - viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálatok
Németh Kornél - Magasabb-szintű vizuális feldolgozási folyamatok vizsgálata neurotipikus és specifikus tanulási zavarral élő személyeknél
Németh Kornél - A felnőtt kötődés és az arcészlelés összefüggéseinek viselkedéses, pszichofiziológiai, szemmozgás-regisztrációs és elektrofiziológiai vizsgálata
Orbán Gergő - Neurális kód az agy látórendszerben: populációs aktivitás karakterizálása gépi tanulás segítségével
Orbán Gergő - Mély generatív modellek (deep generative models) használata az agy látórendszerében végrehajtott hierarchikus feldolgozás megértésére
Orbán Gergő - A döntéseket meghatározó belső modellek meghatározása viselkedési adatokból
Orbán Gergő - Gépi tanulás eszközeinek használata a memória dinamikájának megértésére
Vidnyánszky Zoltán - Agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel
Vidnyánszky Zoltán - A vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában
Vidnyánszky Zoltán - A figyelem és munkamemória agyi folyamatainak vizsgálata
Weiss Béla - Az aktív látás agyi folyamatainak vizsgálata
Winkler István - Magasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben
Winkler István - Statisztikai tanulás a hallási modalitásban
Zimmer Márta - Az emberi arcok tipikus és atipikus feldolgozása – a viselkedéses és idegi háttér feltérképezése

Munka- és szervezetpszichológia

Benedek András - Az IKT eszközökre épülő tanulási környezet pszichológiai tényezői különös tekintettel az atipikus tanulásra
Hámornik Balázs - Az együttműködést támogató információtechnológiai megoldások vizsgálata: használhatóság és felhasználói élmény a kollaboráció szolgálatában
Hercegfi Károly - Emberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban
Hercegfi Károly - Pszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában
Izsó Lajos - A pozitív pszichológiai szemlélet alkalmazása a foglalkozási rehabilitációban. A koherencia érzés és a munka egyéni értelmezése
Kun Ágota - Jóllét, stressz és pozitív pszichológia a munkahelyen
Molnár György - Korszerű mobil IKT eszközökkel támogatott, valamint virtuális és kiterjesztett tanulási környezetek pedagógiai, pszichológiai és élettani hatásai
Molnár György - A digitális kultúra szerepe a digitális generációk körében, elektronikus és felhőalapú tanítási-tanulástámogatási, tartalomfejlesztési módszerek és lehetőségek ergonómiai, pedagógiai és pszichológiai és élményalapú aspektusai (kitekintéssel a kiemelt figyelmet és bánásmódot igénylőkre)
Szabó Zsolt Péter - Sötét vonások és munkahelyi viselkedés kapcsolata
Szabó Zsolt Péter - Kollektív áldozati vélekedések hatása a jelenre
Szabó Zsolt Péter - Rendszerigazolás és rendszerkritika