Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Kutatási témák

Aktív hallgatók és témavezetések listája

A 2024/25-ös tanévre meghirdetett kutatási témák részletes leírása ezen a linken érhető el.

Kognitív Pszichológia

Demeter Gyula - Agysérült betegek kognitív funkcióinak vizsgálata
Demeter Gyula - A prospektív emlékezeti teljesítményt befolyásoló tényezők
Horváth János - Társas cselekvésreprezentáció
Horváth János - Az elterelődés hatása a motoros folyamatokra
Németh Dezső - Az implicit tanulás neurokognitív háttere
Németh Dezső - Implicit tanulás és fejlődése
Pajkossy Péter - Figyelmi és emlékezeti folyamatok pupillometriás vizsgálata
Racsmány Mihály - Hatékony hosszú-távú tanulási formák
Racsmány Mihály - Memóriazavarok enyhe kognitív zavarban (EKZ) és demenciában
Tóth Brigitta - Statisztikai tanulás újszülöttkorban
Tóth Brigitta - Szinkronizált mozgástanulás kisgyermekkorban
Winkler István - Hallási jelenet elemzés és emlékezet

Pszicholingvisztika

Babarczy Anna - Kísérleti pragmatika
Babarczy Anna - Nyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása
Babarczy Anna - A személyiségzavarok és hangulatzavarok nyelvi és pragmatikai jellemzőinek feltárása számítógépes nyelvészeti módszerekkel
Lukács Ágnes - A nyelvi fejlődés zavarai
Lukács Ágnes - Végrehajtó funkciók tipikus és atipikus nyelvelsajátításban
Lukács Ágnes - Statisztikai tanulás és nyelvelsajátítás
Németh Dezső - Nyelvi megértés és emlékezeti folyamatok
Winkler István - A bejósolhatóság szerepe az emberi kommunikációban

Kognitív idegtudomány

Gaál Zsófia Anna - Menopauza és kognitív öregedés
Keresztes Attila - A humán emlékezet teljes élethosszon át tartó neurokognitív változásainak vizsgálata
Kéri Szabolcs - Asszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben
Kéri Szabolcs - A percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal
Orbán Gergő - Neurális kód az agy látórendszerben: populációs aktivitás karakterizálása gépi tanulás segítségével
Orbán Gergő - Mély generatív modellek (deep generative models) használata az agy látórendszerében végrehajtott hierarchikus feldolgozás megértésére
Orbán Gergő - A döntéseket meghatározó belső modellek meghatározása viselkedési adatokból
Orbán Gergő - Gépi tanulás eszközeinek használata a memória dinamikájának megértésére
Vidnyánszky Zoltán - Agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel
Vidnyánszky Zoltán - A vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában
Vidnyánszky Zoltán - A figyelem és munkamemória agyi folyamatainak vizsgálata
Weiss Béla - Az aktív látás agyi folyamatainak vizsgálata
Winkler István - Magasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben
Winkler István - Statisztikai tanulás a hallási modalitásban
Zimmer Márta - Az emberi arcok tipikus és atipikus feldolgozása – a viselkedéses és idegi háttér feltérképezése

Munka- és szervezetpszichológia

Hercegfi Károly - Emberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban
Hercegfi Károly - Pszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában
Izsó Lajos - A pozitív pszichológiai szemlélet alkalmazása a foglalkozási rehabilitációban. A koherencia érzés és a munka egyéni értelmezése
Kun Ágota - Jóllét, stressz és pozitív pszichológia a munkahelyen
Séllei Beatrix - Pozitív pszichológia a foglalkozási rehabilitációban
Séllei Beatrix - A sikeres teljesítményt meghatározó pozitív pszichológiai jellemzők
Tóth Péter - A téri képességek egyéni különbségei és fejlesztésének módszerei