Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Doktori Iskoláról


Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar
A doktori iskola azonosítója: 164
Az iskola vezetője: Dr. Kéri Szabolcs, egyetemi tanár
Adminisztraciójának koordinátora: Vida Mária (Doktori képzés: felvételi, tanulmányi ügyintézés), Németh-Barna Zita (Doktori ügyek: doktori eljárás, habilitáció, honosítás)
Tudományterületi besorolása: bölcsészettudomány
Tudományága: pszichológiai tudományok
Akkreditálás éve: 2004
Kutatási területe: kognitív pszichológia, pszicholingvisztika, kognitív idegtudomány, alkalmazott pszichológia
A kiadott fokozat típusa: PhD
A képzés a következő mesterszakokra épül: Kognitiv tanulmányok, Pszichológia, Cognitive science

A Doktori Iskola adatlapja itt érhető el

 

A Doktori Iskola a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2004-ben jött létre Pléh Csaba vezetésével, és egy sajátos, az 1980-as évektől körvonalazódott interdiszciplináris szemléletnek, a kognitív tudománynak a művelését és tudósképzését volt akkor hivatott hazai közegben megvalósítani. Ennek az új területnek jellemzője, hogy a természettudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészeti tudományok fogalomrendszeréből és módszereiből merítve közelíti meg az emberi megismerést. A hazai nomenklatúra kívánalmainak megfelelően pszichológia besorolást kapott, oktatási és kutatási programjában azonban mind a bejövő diákok, mind a kurzusok és témák a kognitív tudomány teljes komplexitását tükrözik.

Kognitív érdeklődésű diákjaink egyszerre kapnak felkészítést a megismeréskutatás konceptuális elemző eljárásaiból (filozófiai és logikai háttér), a megismerés kísérleti vizsgálatából (pszichológiai háttér), a megismerés megvalósító rendszereinek elemzéséből (idegtudományi háttér) és a megismerés kutatástechnológiájából illetve technikai és modellálási vonatkozásaiból (informatikai, matematikai és statisztikai mozzanatok). A legutóbbi időkben – 2013-tól keltezhetően és részben a műegyetemi közeg hatására – a Doktori Iskola profilja némileg kibővült egyes alkalmazott pszichológiai kutatási területekkel.

A Pszichológia Doktori Iskola feladata kettős: egyfelől a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása (elsősorban az iskola kognitív pszichológiai, pszicholingvisztikai és kognitív idegtudományi kutatási területein), másfelől tudományosan is jól felkészített szakemberek képzése a pszichológia gyakorlathoz közelebb álló területei számára (elsősorban az iskola alkalmazott pszichológiai kutatási területein).

Az iskola működésének feltételeit a BME Természettudományi Kar (TTK) Kognitív Tudományi Tanszéke, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia és Pszichológia Tanszéke, valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete biztosítják. Az utóbbival kapcsolatban hangsúlyozandó az az igen szerencsés új fejlemény, hogy a nemzetközi szintű laboratóriumi felszereltséggel rendelkező Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet a BME lágymányosi kampuszába költözött. Így a Doktori Iskola és az Intézet között korábban is ápolt intenzív kapcsolatok az Intézet új laboratóriumi infrastruktúrája és a térbeli közelség miatt az elmúlt egy évben még intenzívebbé váltak.

Bár 2013-tól a Doktori Iskola addig kizárólagosan kognitív irányultságú tudományos profilja kibővült néhány fontos alkalmazott pszichológiai területtel, továbbra is egyértelműen az interdiszciplináris kognitív profil a meghatározó. A Doktori Iskola kutatási területeit hivatalosan nem bontjuk „alprogramokra”, viszont praktikus okokból – főleg belső használatra – a következő három fő „kutatási területet” különböztetjük meg:

• Kognitív pszichológia
• Kognitív idegtudomány
• Alkalmazott pszichológia