Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Arclabor

Vezető: Dr. Németh Kornél
Főbb kutatási témák: a veleszületett prozopagnózia, arcfelismerés és olvasási képességek kapcsolata
Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, EEG

BME-MTA Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport

Vezető: Dr. Lukács Ágnes
Főbb kutatási témák: kognitív folyamatok szerepe tipikus és atipikus nyelvelsajátításban, egyéni különbségek az implicit tanulásban és a nyelvelsajátításban
Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások

BME-MTA NAP Tanulás és Emlékezeti Zavarok Kutatócsoport

Vezető: Dr. Racsmány Mihály
Főbb kutatási témák: előhívás és emlékezeti konszolidáció, emlékezeti funkciók pszichiátriai és neurológiai zavarokban
Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, fMRI

Kísérleti Pragmatika Kutatócsoport

Vezető: Dr. Babarczy Anna
Főbb kutatási témák: pragmatika és tudatelmélet
Módszerek: viselkedéses paradigmák, korpuszelemzés, szemmozgás-követés
Klinikai Idegtudomány Kutatócsoport

Vezető: Dr. Kéri Szabolcs
Főbb kutatási témák: neuropszichiátriai kórképek kognitív mechanizmusai és idegrendszeri háttere, kapcsolat a kognitív zavar és a molekuláris biológiai mechanizmusok között
Módszerek: klinikai tesztek, az érzékelés és az emlékezet vizsgálata, strukturális agyi képalkotás, molekuláris biológiai technikák a klinikai kutatásban

Neuropszichológia és Megismerés Kutatócsoport

Vezető: Dr. Demeter Gyula
Főbb kutatási témák: agysérült betegek kognitív funkciói, prospektív emlékezet, érzelemfeldolgozás és társas kogníció
Módszerek: neuropszichológiai eljárások, viselkedéses paradigmákVizuális Idegtudomány Kutatócsoport

Vezető: Dr. Zimmer Márta
Főbb kutatási témák: vizuális észlelés idegrendszeri alapjai, arcészlelés, tárgykategorizáció
Módszerek: EEG, fMRI, transzkraniális egyenáramú ingerlés (tDCS)

Figyelem és Emlékezet Kutatócsoport

Vezető: Dr. Pajkossy Péter
Főbb kutatási témák: Figyelmi és emlékezeti folyamatok kölcsönhatásai, a két rendszer deficitjeinek vizsgálata
Módszerek: viselkedéses paradigmák, szemmozgás-követés, pupillometria