Neuropszichológia és Megismerés Kutatócsoport

Bemutatkozás

A BME Kognitív Tudományi Tanszékén működő Neuropszichológia és Megismerés Kutatócsoport 2019 szeptemberében alakult Dr. Demeter Gyula vezetésével. Kutatásaink fókuszában a megismerési funkciók változása áll agysérülést követően. Kiemelt témáink a prospektív emlékezet és a társas megismerés (érzelmek felismerése és tudatelmélet).


Az OMINT-OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztályán traumás agysérült személyek, az OMIII Juhász Pál Epilepszia Központban temporális lebeny epilepsziás személyek részvételével végzünk vizsgálatokat. Kutatásainkban neuropszichológiai eljárásokat, viselkedéses paradigmákat és kérdőíveket használunk. Hosszú távú célkitűzésünk, hogy eredményeink alkalmazhatóak legyenek a neuropszichológiai diagnosztikában és rehabilitációban.


A BME Kognitív Tudományi Tanszékén a Pszichológia MA, a Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc valamint a Pszichológia Doktori Iskola képzéseiben résztvevő hallgatók oktatását és témavezetését végezzük.Munkatársak


Dr. Demeter Gyula
Habilitált egyetemi docens, neuropszichológiai szakpszichológus, kutatócsoport vezető


Kutatásaiban traumás agysérültek, neurológiai és pszichiátriai betegek (pl. epilepszia, Parkinson-kór, OCD) kognitív funkcióit vizsgálja, elsősorban a neuropszichológia és a kísérleti kognitív pszichológia eszköztárát alkalmazva. Fő érdeklődési területe az emlékezeti zavarok, a prospektív emlékezet, a kontroll funkciók, a traumák hatása a megismerési funkciókra és a neuropszichológiai diagnosztika/rehabilitáció. A BME Kognitív Tudományi Tanszék oktatója mellett az OMINT-OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztályának neuropszichológiai szakpszichológusa. Kutatásainak egyik célja neuropszichológiai vizsgáló eljárások és rehabilitációs módszerek adaptációja, kidolgozása és ezek hatékonyságának vizsgálata. 2016 óta az MPT Neuropszichológia Szekciójának elnöke.


Email: demeter.gyula@ttk.bme.hu


Google Scholar MTMT

Lencsés Anita
Pszichológus, PhD hallgató


A BME Pszichológia Doktori Iskola doktorandusza. A traumás agysérülést követő emlékezeti zavarokat kutatja, kiemelt témája a prospektív emlékezet és az érzelmek kapcsolata. Szakmai érdeklődésének fókuszában az amnéziák és emlékezeti diszfunkciók, a szerzett agysérülések, a sérült öntudat, az ökológiailag valid mérőeszközök adaptációja és a neuropszichológiai rehabilitáció áll.

Email: lencses.anita@ttk.bme.hu


Google Scholar MTMT

Mikula Bernadett
Pszichológus, PhD hallgató


A BME Pszichológia Doktori Iskola doktorandusza. Kutatásaiban a szociális-kognitív funkciók, valamint a prospektív emlékezet működését térképezi fel epilepsziás személyeknél. Vizsgálatainak további célja olyan kognitív és pszicho-szociális faktorok azonosítása, amelyek a szociális és prospektív emlékezeti funkciók terén kialakuló deficitekhez hozzájárulhatnak.


Email: mikula.bernadett@ttk.bme.hu


Google Scholar MTMT

Mesterszakos hallgatók (TDK, diplomamunka):


Klekner Hanga Csenge (Kognitív pszichológia MA)

Tóth Lilla Natália (Kognitív pszichológia MA)

Nagy Rebeka Luca (Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc)

Együttműködések:


Borbély Csaba (OMIII Juhász Pál Epilepszia Központ)

Dr. Dénes Zoltán (OMINT-OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya)

Hajdú Nándor (ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Affektív Pszichológia Tanszék)

Giovanna Mioni (Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova, Padua, Italy)

Peter G. Rendell (School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, Melbourne, VIC, Australia)

Skye McDonald (School Psychology, UNSW Sydney)

Keresztes Attila (TTK Agyi Képalkotó Központ)

Racsmány Mihály (SZTE Pszichológiai Intézet)

Csigó Katalin (OMIII Nyírő Gyula Kórház)

Tamás Viktória (PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika)
Publikációk

2023

Demeter, G., Klekner, H. Cs., Tóth, L. N., Lencsés, A., Csigó, K. (2023). A vizuális-téri emlékezet vizsgálata kényszerbetegségben a Rey-Osterrieth Komplex Ábrával. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 25(1), 5-17.

Lencsés, A., Mikula, B., Mioni, G., Rendell, P.G., Dénes, Z., Demeter, G. (under review). Prospective memory functions in traumatic brain injury: the role of neuropsychological deficits, metamemory and impaired self-awareness.

2022

Demeter, G., Lencsés, A., Mikula, B. (2022). Módszerek a figyelmi funkciók rehabilitációjára a neuropszichológiai gyakorlatban. In Zsidó, A., Lábadi B. (Szerk.) Figyelem a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/zsido-labadi-figyelem-a-gyakorlatban


2021

Mikula, B., Lencsés, A., Borbély, C., & Demeter, G. (2021). Emotion recognition and theory of mind after temporal lobe epilepsy surgery: A systematic review. Seizure, 93, 63-74.


2020

Lencsés, A., & Demeter, G. (2020). Prospektív emlékezet és traumás agysérülés: Szakirodalmi áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle, 75(4), 639-666.


2019

Kemény, F., Demeter, G., Racsmány, M., Valálik, I., ; Lukács, Á. (2019). Impaired sequential and partially compensated probabilistic skill learning in Parkinson's disease. Journal of Neuropsychology, 13(3), 509-528.

Racsmány, M., Demeter, G., ; Szőllősi, Á. (2019). Successful list-method directed forgetting without retroactive interference of post-instruction learning. Memory, 27(2), 224-230.


2018

Simor, P., Harsányi, A., Csigó, K., Miklós, G., Lázár, A. S., ; Demeter, G. (2018). Eveningness is associated with poor sleep quality and negative affect in obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 10-20.

Szőllősi, Á., Pajkossy, P., Demeter, G., Kéri, S., & Racsmány, M. (2018). Acute stress affects prospective memory functions via associative memory processes. Acta Psychologica, 182, 82- 90.

Pajkossy, P., Szőllősi, A., Demeter, G., & Racsmány, M. (2018). Physiological measures of dopaminergic and noradrenergic activity during attentional set shifting and reversal. Frontiers in Psychology, 9:506.


2017

Pajkossy, P., Szőllősi, A., Demeter, G., & Racsmány, M. (2017). Tonic noradrenergic activity modulates explorative behavior and attentional set shifting: Evidence from pupillometry and gaze pattern analysis. Psychophysiology, 54, 1839-1854.

Demeter, G., Valálik, I., Pajkossy, P., Szőllősi, A., Lukács, Á., Kemény, F., & Racsmány, M. (2017). The effect of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on executive functions: Impaired verbal fluency and intact updating, planning and conflict resolution in Parkinson's disease. Neuroscience Letters, 647, 72-77.


2016

Demeter, G., Szendi, I., Domjan, N., Juhasz, M., Greminger, N., Szőllősi, A., & Racsmány, M. (2016). Preserved intention maintenance and impaired execution of prospective memory responses in schizophrenia: evidence from an event-based prospective memory study. Frontiers in Psychology, 7:593.

Demeter, G., Szendi, I., Juhasz, M., Kovacs, Z. A., Boncz, I., Keresztes, A., Pajkossy, P., & Racsmány, M. (2016). Hypnosis attenuates executive cost of prospective memory. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 64, 200-212.


2015

Demeter, Gy. (2015). A kényszerbetegség neuropszichológiája. In. Harsányi, A., Csigó, K., ; Demeter, Gy. (Szerk.) Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 131-154.

Demeter, Gy. (2015). Diagnosztikai eszközök. In. Harsányi, A., Csigó, K., ; Demeter, Gy. (Szerk.) Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 155-168.

Harsányi, A., Csigó, K., ; Demeter, Gy. (Szerk.) (2015). Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.


2014

Demeter, G., Keresztes, A., Harsanyi, A., Csigo, K., & Racsmány, M. (2014). Obsessed not to forget: Lack of retrieval-induced supression effect in obsessive compulsive disorder. Psychiatry Research, 218, 153-160.

Harsányi, A., Csigó, K., Rajkai, C., Demeter, G., Pajkossy, P., Németh, A., & Racsmány, M. (2014). The probability of association between response inhibition and complusive symptoms of obsessive-compulsive disorder. Response to Abramovitch and Abramowitz. Psychiatry Research, 217, 255-256.

Harsanyi, A., Rajkai, C., Harsanyi, K., Demeter, G., Nemeth, A., & Racsmány, M. (2014). Two types of inhibition impairments in OCD: Obsessions, as a problem of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment. Psychiatry Research, 215, 651-658.


2013

Demeter, G., Racsmány, M., Csigo, K., Harsanyi, A., Dome, L., ; Nemeth, A. (2013). Intact short term memory and impaired executive functions in obsessive compulsive disorder. Clinical Neuroscience, 66, 35-41.

Zakarias, L., Keresztes, A., Demeter, G., ; Lukacs, A. (2013). A specific pattern of executive dysfunctions in transcortical motor aphasia. Aphasiology, 27, 1426-1439.

Valálik, I., Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Racsmány, M., ; Németh, A. (2013). Kényszerbetegek idegsebészeti kezelése. In. Valálik, I. (Szerk.) Stereotaxiás és Funkcionális Idegsebészet. Akadémia kiadó, Budapest, 499-526.


2012

Racsmány, M., Keresztes, A., Pajkossy, P., ; Demeter, G. (2012). Mirroring Intentional Forgetting in a Shared-Goal Learning Situation. PLoS ONE 7(1). e29992.

Szendi, I., Kovács, Z., A., Racsmány, M., Szekeres, Gy., Albert, A., Csifcsák, G., Juhász, M., Demeter, Gy., ; Boncz, I. (2012). Kognitív kísérleti pszichológiai vizsgálatok hipnotikusan módosult tudatállapotokban. In. Varga, K., ; Gősiné Greguss, A. (Szerk.) Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás: tisztelgő kötet prof. Bányai Éva 70. születésnapja alkalmából. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 375-388.


2011

Racsmány, M., Demeter, G., Csigó, K., Harsányi, A., ; Németh, A. (2011). An experimental study of prospective memory in obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(1), 85-91


2010

Racsmány, M., Conway, M. A., ; Demeter, G. (2010). Consolidation of Episodic Memories During Sleep: Long-Term Effects of Retrieval Practice. Psychological Science, 21(1), 80-85.

Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy. (Szerk.) (2010). Kényszerbetegség: Elmélet, kutatás, terápia. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Csigó, K., Döme, L., Harsányi, A., Demeter, G., & Racsmány, M. (2010). Deep brain stimulation for treatment refractory obsessive-compulsive disorder – a case report. Ideggyógyászati Szemle-Clinical Neuroscience, 63(3-4), 137-142.

Csigó, K., Harsányi, A., Demeter, G., Rajkai, Cs., Németh, A., & Racsmány, M. (2010). Long-term follow-up of patients with obsessive compulsive disorder treated by anterior capsulotomy: A neuropsychological study. Journal of Affective Disorders, 126(1-2), 198-205.

Csigó, K., Harsányi, A., ; Demeter, Gy. (2010). Kényszerbetegség (obszesszív-kompulzív zavar). In. Demetrovics, Zs., ; Kun, B. (Szerk.) Az addiktológia alapjai IV. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 395-421.


2009

Harsányi A., Csigó K., Demeter Gy., Rajkai, Cs., Németh, A., ; Racsmány M. (2009). A Dimenzionális Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Teszt (DY-BOCS) magyar fordítása, és a teszttel szerzett első tapasztalataink. Psychiatria Hungarica, 24(1), 18-60.


2008

Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A., & Racsmány, M. (2008). A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica, 23(2), 85-93.

Demeter, Gy., & Racsmány, M. (2008). Kontrollált emlékezeti előhívás és a frontális lebeny sérülése. Pedagógusképzés, 1-2, 55-68.

Csigó K., Harsányi A., Demeter Gy., Németh, A., & Racsmány, M. (2008). Terápiarezisztens kényszerbetegek műtéti kezelése. Psychiatria Hungarica, 23(2), 94-108.


2007

Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M. (2007). Dimenzionalitás és neurokognitív eltérések OCD-ben. Psychiatria Hungarica, 22(5), 366-378.

Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., ; Németh, A. (2007). A kényszerbetegség új megközelítési lehetőségei: a dopaminerg teóriák. Psychiátria Hungarica, 22(4), 248-258.


2006

Demeter, Gy. (2006). Jelnyelv, munkamemória és kérgi aktivitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(3), 477-489.


Elnyert ösztöndíjak, pályázatok


2022

Tudományos Mecenatúra Pályázat (MEC_R): A prospektív emlékezet neuropszichológiai aspektusai (Demeter Gyula)

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP Bolyai+): A prospektív emlékezeti funkciók vizsgálata és rehabilitációja traumás agysérülés után (Demeter Gyula)

Tudományos Mecenatúra Pályázat (MEC_R): Az érzelmi valencia hatása a prospektív emlékezetre (Lencsés Anita)


2021

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP Bolyai+): A prospektív emlékezeti funkciók vizsgálata és rehabilitációja traumás agysérülés után (Demeter Gyula)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA): A prospektív emlékezeti funkciók vizsgálata és rehabilitációja traumás agysérülés után (Demeter Gyula)


2020

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP): Traumás agysérült betegek prospektív emlékezeti teljesítményét meghatározó tényezők vizsgálata (Lencsés Anita)


2017

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP): OTKA K: Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás (vezető kutató Racsmány Mihály; társkutató Demeter Gyula)


2014

KTIA NAP 13-2-2014-0020 (Nemzeti Agykutatási Program, MTA). A frontostriatális rendszer neurokognitív zavarai (vezető kutató Racsmány Mihály; társkutató Demeter Gyula)

OTKA PD: Emlékezeti előhívás és végrehajtó funkciók kényszerbetegségben (vezető kutató, Demeter Gyula)


2013

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA): A frontostriatális rendszer szerepe a viselkedésszervezésben - sajátos neurokognitív mintázatok azonosítása obszesszív-kompulzív zavarban (OCD) (Demeter Gyula)


2011

ProProgressio Alapítvány Doktorandusz Ösztöndíja (Demeter Gyula)

Julesz Béla Kari Ifjúsági Kutatói Díj (Demeter Gyula)

Nyírő Gyula Díj, a Magyar Pszichiátriai Társaság díja (az előző évben Magyarországon megjelent legjobb kézikönyv szerkesztője, Kényszerbetegség - elmélet, kutatás, terápia. Demeter Gyula)


2005

Márton Áron Szakkollégium Doktori Ösztöndíja (Demeter Gyula)Kísérleti résztvevőket keresünk!


Egyik kutatásunkba magyar anyanyelvű, neurológiai és/vagy pszichiátriai zavarral nem diagnosztizált résztvevőket keresünk neuropszichológiai témájú, 2 óra időtartamú vizsgálatunkba. Amennyiben illik rád az alábbi leírások közül valamelyik, e-mailben jelentkezz a mikula.bernadett@ttk.bme.hu címen:

Amennyiben nem illik rád egyik leírás sem, de később szívesen részt vennél valamelyik kutatásunkban, kérünk, hogy az alábbi linken jelentkezz:
Galéria


Elérhetőség

Általános kérdések, érdeklődés: demeter.gyula@ttk.bme.hu
Cím: 1111 Budapest, Egry József u. 1. BME TTK Kognitív Tudományi Tanszék, T épület, T509-es iroda
Telefon: 06 (1) 463-1278