Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Mi a kognitív tudomány?

Olyan interdiszciplináris tudomány, ami az információfeldolgozással foglalkozik: hogyan észleljük, értelmezzük és tároljuk a külvilágból érkező információkat; és ez hogyan határozza meg a viselkedésünket. Kapcsolódó tudományterületek: pszichológia, biológia, idegtudomány, nyelvészet, filozófia, informatika/mesterséges intelligencia...

Kapcsolódó tudományterületek: pszichológia, biológia, idegtudomány, nyelvészet, filozófia, informatika/mesterséges intelligencia...

A képzésről röviden

A képzés során barátságos és közvetlen környezetben biztosítjuk korszerű kognitív ismeretek elsajátítását, kifejezett hangsúlyt fektetve a gyakorlati oktatásra, melyre különböző laborjaink és gyakorlóhelyeink adnak lehetőséget. Mind az oktatásban, mind a kutatásban fontos szerepet tulajdonítunk a hallgatókkal közös egyéni és kisebb csoportokban történő munkának.

Tanszékünkön nemzetközi színvonalú Doktori Iskola is működik. Az itt folyó munkába és kutatásokba a mesterszakos hallgatóknak is lehetőségük nyílik bekapcsolódni.

Amiről nálunk tanulhatsz

 • Alapvető kognitív folyamatok (észlelés, nyelv, tanulás, emlékezet) működése és szerepe a viselkedés-szervezésben
 • Kognitív folyamatok idegrendszeri háttere
 • Az idegrendszer vizsgálómódszerei
 • Kognitív folyamatok vizsgálatának módszertani kérdései
 • Kutatási készségek és eszközök (statisztika, programozás, EEG, szemmozgás-követés)
 • A neuropszichológia főbb eredményei és gyakorlati alkalmazási lehetőségei
 • A kognitív funkciók zavarai pszichiátriai és neurológiai kórképekben, valamint fejlődési zavarokban
 • Számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia, pszicholingvisztika főbb eredményei és módszerei
 • Elmefilozófiai alapok

A tanterv itt érhető el

Felvételi követelmények

A jelentkezés feltétele

 • BA vagy BSc diploma bármilyen területen
 • Összesen 30 kredit az alábbi tárgykörökből: matematika-statisztika-informatika; pszichológia-biológia-nyelvészet; filozófia-logika. Ezek meglétét a jelentkezéskor beküldött dokumentumok (index, kurzuslista) alapján ellenőrizzük, nincs szükség külön eljárás indítására.
 • Jó angol nyelvtudás (legalább középfokú szintnek megfelelő)
 • A felvételi beszélgetés részben angol nyelven történik az angol tudás felmérése érdekében.

Felvételi pontok számítása

 • hozott pontok (súlyozott tanulmányi átlag): max. 45 pont
 • zerzett pontok (felvételi elbeszélgetés): max. 45 pont
 • többletpontok: max. 10 pont

(Ha a felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok száma meghaladja a hozott pontok számát, a szerzett pontokat duplázzuk.)

Külföldön szerzett diploma jegyeit konvertáljuk a magyar ötfokú skálára

Többletpontok (maximum 10 többletpont adható):
 • Előnyben részesítés: max 3 pont
 • Fogyatékosság: 3 pont
 • Gyermekgondozás: 3 pont
 • Hátrányos helyzet: 3 pont
 • Alapdiplomán felüli nyelvvizsga: max 2 pont
 • OTDK 1. helyezés: 5 pont
 • OTDK 2. helyezés: 4 pont
 • OTDK 3. helyezés: 3 pont
 • OTDK részvétel: 2 pont
 • Intézményi TDK részvétel: 1 pont
 • Szakmai tevékenység (kutatóasszisztens, labor munka, stb.): max 2 pont
 • Tudományos tevékenység (konferencia, publikáció): max 6 pont

A felvételi

A szóbeli beszélgetésen a jelentkező szakmai hátteréről, motivációjáról, érdeklődéséről, és az ajánlott irodalomban tárgyalt témák közül egy-két választott témáról fogunk beszélgetni. (Nem kell megtanulni a könyveket!)

Ajánlott irodalom

 • Boross Ottilia & Pléh Csaba (szerk), Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó 2006.
 • ay Friedenberg & Gordon Silverman, Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind. Sage

A felvételi beszélgetés időpontja: 2023. június 28.

Kimenet

 • tudományos karrier a kognitív tudomány területén
 • alkalmazott informatika (ember-számítógép interakció)
 • oktatás (tanulásmódszertan)
 • gyógyszeripar (gyógyszerfejlesztés)

A mester fokozattal lehetőség nyílik kognitív-viselkedésterápiás konzultáns képzéshez való csatlakozásra. Részletekért lásd a képzés honlapját

Kimeneti követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Együttműködő partnerek és gyakorlóhelyek

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
 • ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
 • MTA Nyelvtudományi Intézet
 • Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI)
 • Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI)
 • Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika
 • Szent János Kórház, Pszichiátriai Osztály és Idegsebészeti Osztály
 • Komputációs Rendszerszintű Idegtudományi Csoport, Wigner Fizikai Kutatóintézet