Számítógépes és kognitív idegtudomány Msc a BME-n

Mit kell rólunk tudni?

Tantervünk a kognitív tudomány széles körét átfogja. Kurzusaink többek között:

A nálunk tanultak belépőt jelenthetnek más területekre:

Jelentkezz most!

Kiket várunk a szakra?

Fölvételi követelmények:

Mi a kognitív tudomány?

Olyan interdiszciplináris tudomány, ami az információföldolgozással foglalkozik: hogyan észleljük, értelmezzük és tároljuk a külvilágból érkező információkat; és ez hogyan határozza meg a viselkedésünket.

Kapcsolódó tudományterületek:

Amiről nálunk tanulhatsz:

Kognitív tudomány a BME-n

Tanszékünk 2004. óta működik az ország legnagyobb műszaki egyetemén, egy kiterjedt campus közepén.

Barátságos és közvetlen környezetben biztosítjuk a kognitív tudomány ismereteinek elsajátítását, kifejezett hangsúlyt fektetve a gyakorlati oktatásra, melyre különböző laborjaink és gyakorlóhelyeink adnak lehetőséget.

Mind az oktatásban, mind a kutatásban fontos szerepet tulajdonítunk a hallgatókkal közös egyéni és kisebb csoportokban történő munkának.

Tanszékünk kutatásai a nemzetközi tudományos életbe ágyazottan folynak. Számos rangos publikációnk jelent meg a témában.

Tanszékünkön nemzetközi színvonalú Pszichológia Doktori Iskola is működik. Az itt folyó munkába és kutatásokba a mesterszakos hallgatóknak is lehetőségük nyílik bekapcsolódni.

Laborjaink a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek: EEG, fMRI, szemmozgás-követő berendezés, transzkraniális egyenáram-ingerlő berendezés (tDCS)

Priming eszközök EEG EEG, szemmozgás-követés itt élünk
Kutatócsoportok

Arclabor (Németh Kornél)

Németh Kornél

Főbb kutatási témák: a veleszületett prozopagnózia, arcfelismerés és olvasási képességek kapcsolata

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, EEG

Neuropszichológia és Megismerés Kutatócsoport (Demeter Gyula)

Demeter Gyula

Főbb kutatási témák: agysérült betegek kognitív funkciói, prospektív emlékezet, érzelemfeldolgozás és társas kogníció

Módszerek: neuropszichológiai eljárások, viselkedéses paradigmák

Kísérleti Pragmatika Kutatócsoport (Babarczy Anna)

Babarczy Anna

Főbb kutatási témák: pragmatika és tudatelmélet, pragmatikai fejlődés, klinikai pragmatika

Módszerek: viselkedéses paradigmák, korpuszelemzés, szemmozgás-követés

Klinikai Idegtudomány Kutatócsoport (Kéri Szabolcs)

Kéri Szabolcs

Főbb kutatási témák: neuropszichiátriai kórképek kognitív mechanizmusai és idegrendszeri háttere, kapcsolat a kognitív zavar és a molekuláris biológiai mechanizmusok között

Módszerek: klinikai tesztek, az érzékelés és az emlékezet vizsgálata, strukturális agyi képalkotás, molekuláris biológiai technikák a klinikai kutatásban

Pszicholingvisztika Kutatócsoport (Lukács Ágnes)

Lukács Ágnes

Főbb kutatási témák: kognitív folyamatok szerepe a tipikus és atipikus nyelvelsajátításban, egyéni különbségek az implicit tanulásban

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások

Vizuális Idegtudomány Kutatócsoport (Zimmer Márta)

Zimmer Márta

Főbb kutatási témák: vizuális észlelés idegrendszeri alapjai, arcészlelés, tárgykategorizáció

Módszerek: EEG, fMRI, transzkraniális egyenáram- ingerlés

Figyelem és Emlékezet Kutatócsoport (Pajkossy Péter)

Pajkossy Péter

Főbb kutatási témák: Figyelmi és emlékezeti folyamatok kölcsönhatásai, a két rendszer deficitjeinek vizsgálata

Módszerek: viselkedéses paradigmák, szemmozgás-követés, pupillometria


A tanszék oldalát itt találod.

Itt vagyunk a felvin.

Itt meg a facebookon.


A képek Noémi és BME instagramjáról származnak. A dizájnt a W3Schools inspirálta.