Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Üdvözöljük a Kognitív Tudományi Tanszék oldalán

Tanszékünk 2004 óta működik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A munkatársak és hallgatók különös hangsúlyt fektetnek a közös kutatómunkára, mely a kognitív tudomány széles körét öleli át. Tanszékünkön két mesterszak (Pszichológia MA, illetve Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc), valamint egy Pszichológia Doktori Iskola is működik.

Közelgő események

Egyetemi Sportnap 2022. szept. 14.
Kogn. MSc - etikai kérelem leadás a januárban záróvizsgázó hallgatóknak 2022. október 3.
Kogn. MSc - feladatkiírás leadás a januárban záróvizsgázó hallgatóknak 2022. október 17.

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

Kéri Szabolcs: A „tökéletes jós”: hogyan segíti a kognitív pszichoterápia az antipszichotikumok hatását a szkizofrénia kezelésében?

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

A szkizotípia kibontakozása az éjszakában? Úgy tűnik, hogy aki hajlamos a szokatlan élményekre, a szétszórtságra vagy az örömtelenségre, annak az álmai is inkább rossz hangulatúak, illetve különösek. Az álmok színezetének ilyen irányba való eltolódása követi a napközbeni koncentrációs problémák és bizarr élmények személyen belüli erősödését is. Viszont az álmok érzelmi jellemzői nincsenek statisztikai kapcsolatban a másnapi élményekkel.
Báthori N, Polner B, Simor P. 2022. Schizotypy unfolding into the night? Schizotypal traits and daytime psychotic-like experiences predict negative and salient dreams. Schizophrenia Research, 246, 17-25.

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

Milyen emlékezeti torzítások jellemzőek azokra, akik fogékonyak a különös élményekre és szokatlan hiedelmekkel bírnak? Tanulmányunkból kiderül, hogy a magasabb pozitív szkizotípia az emlékek fragmentálódásával járhat együtt, tehát több specifikus részlet marad meg, szemben az összképpel.
Vass, Á., Becske, M., Szőllősi, Á., Racsmány, M., & Polner, B. (2022). Positive schizotypy is associated with amplified mnemonic discrimination and attenuated generalization. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

Mi az oka annak, hogy a teszteléssel megvalósuló gyakorlás az egyik leghatékonyabb tanulási forma? Miért emlékszünk a többszöri teszteléssel gyakorolt információra hosszú távon sokkal jobban annál, mintha többször végig olvasnánk az anyagot? Tanszékünk munkatársai az ismételt tesztelés idegrendszeri hátterét és a tesztelés hosszú távú emlékezetet segítő hatása mögött meghúzódó folyamatokat vizsgálták elektrofiziológiai módszerek segítségével. Eredményeik alapján az ismételt teszteléssel való gyakorlás során a felidézni kívánt információ epizodikus részletei egyre közvetlenebb, direktebb módon válnak elérhetővé. A teszteléssel elsajátított emlékek felidézéséhez kevésbé szükséges a tanulás kontextusának, téri-idői részleteinek kiterjedt, kontrollált keresése és ellenőrzése. Így válik az emlékezés a tesztelésnek köszönhetően hosszú távon gyors és hatékony folyamattá.
Bencze, D., Szőllősi, A., Németh, K., & Racsmány, M. (2022). An event-related potential study of the testing effect: Electrophysiological evidence for context-dependent processes changing throughout repeated practice. Biological Psychology, 171, 108341.

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

Pálffy, Z., Farkas, K., & Polner, B. (2022). Mi köze a Bayes-szabálynak az elmegyógyászathoz? Rövid bevezetés a komputációs pszichiátriába a percepció bayesiánus prediktív kódolási elméletén keresztül. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 24(1), 4-16.
Milyen pszichiátriát érintő problémákra nyújthat megoldást a komputációs megközelítés? Az emberi elmére miért tekinthetünk következtető gépként? Hogyan választható el a neurotipikus (azaz szokványos módon fejlődő) idegrendszer működése és a pszichopatológia az információfeldolgozás eltéréseinek modellezésén keresztül?
A komputációs pszichiátria széles körben elterjedt, mégis, ha egy érdeklődő szeretne belekóstolni, magyar nyelven alig talál róla irodalmat. Az angol szakirodalomnak ráadásul - a megértést tovább nehezítendő - saját fogalomrendszere van, jelentős része a matematika nyelvét használja, így könnyen elveszettnek érezhetjük magunkat benne. Jelen tanulmány célja, hogy bevezessen ebbe a gazdag és szerteágazó tudományterületbe.

Tanszékünk munkatársainak új tanulmánya jelent meg!

Török, E., & Kéri, S. (2022). The Relationship Among Mentalization, Mindfulness, Working Memory, and Schizotypal Personality Traits in the General Population. Frontiers in Psychology.

Tanszékünk munkatársainak új cikke jelent meg!

Vass, Á., & Polner, B. (2022). Paranoia and game theory: Altered interpersonal functioning through the lens of interactive games. Schizophrenia Research, 241, 116-118.
Hogyan függ össze a paranoia az együttműködéssel és a nagyvonalúsággal? Miként segítheti a játékelmélet a pszichiátriai kutatásokat? A cikkben összefoglaljuk, hogy mit árultak el a paranoiáról olyan játékelméleti kísérletek, mint a fogolydilemma, vagy a diktátor-játék. És arról is írunk, hogy a jövőben a játékelmélet miként ösztönözheti a mentális betegségek matematikai modellezését.

Tanszékünk munkatársainak új összefoglaló tanulmánya jelent meg!

Hogyan teljesítünk stressz-helyzetben? Milyen körülmények között javítja a magas stressz-szint a tanulási és emlékezeti folyamatokat? Milyen egyéni különbségek figyelhetők meg a stresszre adott hormonális változásokban?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ Tanszékünk munkatársai legújabb tanulmányukban megjelent kísérletükben.
Szőllősi, Á., Kéri, S., & Racsmány, M. (2022). The key to superior memory encoding under stress: The relationship between cortisol response and mnemonic discrimination. Learning and Memory, 29, 7-15.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Dobó, D., Ladányi, E., Szőllősi, Á., Lukics, K. S., Németh, K., & Lukács, Á. (2021). The relationship between cognitive control and lexical conflict resolution in developmental dyslexia. Clinical Linguistics & Phonetics (Epub ahead of print).
Fejlődési diszlexiában az olvasási képességek elmaradása mellett megfigyelhető a gyors automatikus megnevezés és esetenként a kognitív kontroll zavara is. Középiskolások megnevezési és kontrollfunkcióinak vizsgálatán keresztül a cikk eredményei rávilágítanak, hogy a lassú megnevezési sebesség összefüggést mutat a kontroll funkciók hatékonyságával, és azt mutatják, hogy a diszlexiában érintett személyek esetében a lexikális versengés feloldása lassabban megy végbe, mint tipikus fejlődésű kontrollszemélyeknél. Korábbi kutatások szerint a lexikális versengés feloldása a kognitív kontroll funkciókhoz köthető, de ebben a kutatásban nem találtunk erre bizonyítékot.

BESZÉLGETÉS OKTATÓINKKAL

Fogadóóra és tájékoztató a BME Pszichológia (Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia) MA iránt érdeklődőknek, jelentkezőknek
Fontolgatod, hogy jelentkezz a mesterképzésünkre? Most lehetőséged nyílik bővebb betekintést nyerni a képzésbe, beszélgethetsz oktatóinkkal! Dátum: 2021. december 15. 17:00-18:00
Módja: online (MS Teams): csatlakozási link

BESZÉLGETÉS HALLGATÓINKKAL

Fogadóóra és tájékoztató a BME Pszichológia (Kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia) MA iránt érdeklődőknek, jelentkezőknek
Fontolgatod, hogy jelentkezz a mesterképzésünkre? Most lehetőséged nyílik bővebb betekintést nyerni a képzésbe, beszélgethetsz hallgatóinkkal! Dátum: 2021. december 16-án 16:00-17:30
Módja: online (MS Teams): csatlakozási linkBESZÉLGETÉS HALLGATÓINKKAL

Fogadóóra és tájékoztató a BME TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc iránt érdeklődőknek, jelentkezőknek.
Fontolgatod, hogy jelentkezz a mesterképzésünkre? Most lehetőséged nyílik bővebb betekintést nyerni a képzésbe, beszélgethetsz hallgatóinkkal! Dátum: 2021. dec. 2. (csütörtök), 17:00 – 18:00
Módja: online (Google Meet): csatlakozási link

BESZÉLGETÉS OKTATÓINKKAL

Fogadóóra és tájékoztató a BME TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc iránt érdeklődőknek, jelentkezőknek.
Fontolgatod, hogy jelentkezz a mesterképzésünkre? Most lehetőséged nyílik bővebb betekintést nyerni a képzésbe, beszélgethetsz oktatóinkkal! Dátum: 2021. dec. 14. (kedd) 16:00 – 17:00
Módja: online (MS Teams): csatlakozási link

Science Campus előadás november 26-án, pénteken, 16h-17h - online

Dr. Lukács Ágnes (BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék): A nyelvelsajátítás építőkövei és a nyelvi fejlődés zavarai Mindnyájan megtanultunk legalább egy nyelvet, az anyanyelvünket - van, aki könnyebben, van, aki nehezebben. Min múlik a nyelvelsajátítás sebessége? A genetika számít, vagy a környezeti hatások? Összefügg-e ez azzal, mikortól tudunk másoknak tudást és szándékokat tulajdonítani? Mi sérül a nyelvelsajátítás folyamatában a diszlexia, autizmus, figyelemhiányos hiperaktivitás zavar esetén? Ezekre a kérdésekre keressük tudományos eszközökkel a választ az előadásban.
Helyszín: online a Microsoft Teamsben
További információk itt érhetők el.
Gyertek, hallgassátok meg élőben a Teamsen, ahol kérdéseket is fel tudtok tenni - vagy nézzétek majd meg felvételről a BME TTK youtube csatornáján!

Kari TDK Konferencia - Kognitív Tudományi szekció

2021. november 16-án lezajlott a helyi TDK konferencia. A Kognitív szekcióban induló pályamunkák eredményei ezen a linken elérhetőek.
A díjakhoz, jutalmakhoz (helyezések, különdíjak, dicséretek) mindenkinek gratulálunk!

Tanszékünk munkatársainak új összefoglaló tanulmánya jelent meg!

Temporális lebeny epilepsziás személyeknél gyakran tapasztalható a társas-kognitív képességek zavara, az azonban nyitott kérdés, hogyan befolyásolja mindezt a műtéti beavatkozás. A cikk eredményei szerint különböző, a temporális lebenyt érintő műtétek hatására az érzelemfelismerési képesség bizonyos esetekben javulhat, a tudatelméleti működés azonban nem változik.
Mikula, B., Lencsés, A., Borbély, C., & Demeter, G. (2021). Emotion recognition and theory of mind after temporal lobe epilepsy surgery: A systematic review. Seizure, 93, 63-74.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg!

Hogyan befolyásolják korábbi tapasztalataink azt, hogy mit látunk, és különbözünk-e ebben egymástól ennek mértékében? A tanulmány szerint a kétértelmű vizuális ingerek észlelését az asszociatív tanulás és az előfeszítés is befolyásolja, hatásuk mértékében az emberek között pedig stabil eltérések mérhetőek.
Pálffy, Z., Farkas, K., Csukly, G., Kéri, S., Polner, B. Cross-modal auditory priors drive the perception of bistable visual stimuli with reliable differences between individuals. Scientific Reports 11, 16943 (2021).

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg:

Lukács, Á., Lukics, K. S., & Dobó, D. (2021). Online Statistical Learning in Developmental Language Disorder. Frontiers in Human Neuroscience.

Diplomaátadó Ünnepség 2021

2021. szeptember 17-én ünnepélyes keretek között vehették át végzett MSc hallgatóink a diplomájukat. Mindenkinek gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Tanszékünk munkatársainak új könyvfejezete jelenik meg.

Racsmány, M., & Szőllősi, Á. (2021). Memory skill: The proceduralization of declarative memory through retrieval practice. In Gervain, J., Csibra, G., & Kovacs, K. (Eds.), A life in cognition. Springer, Switzerland.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Polner, B, Hupuczi, E, Kéri, S, & Kállai, J (2021) Adaptive and maladaptive features of schizotypy clusters in a community sample. Scientific Reports, 11: 16653.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Ladányi, E., Lukács, Á., & Gervain, J. (2021). Does rhythmic priming improve grammatical processing in Hungarian‐speaking children with and without developmental language disorder? Developmental Science.


Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Lilla Zakariás & Ágnes Lukács (2021). The Comprehensive Aphasia Test–Hungarian: adaptation and psychometric properties. Aphasiology.

PhD Konferencia 2021

Várunk minden érdeklődőt a PhD hallgatók idei tanévzáró konferenciájára, melynek időpontja: 2021. június 9. (szerda) 11:00.
A konferencia online módon fog zajlani, melyhez ezen a linken lehet csatlakozni.
Az esemény programfüzete ezen a linken érhető el.Káldi Tamás disszertációjának nyilvános védése

Várunk minden érdeklődőt Káldi Tamás: „HUNGARIAN PRE-VERBAL FOCUS: REPRESENTATION AND INTERPRETATION” című disszertációjának nyilvános védésére, melynek ideje: 2021. jún. 16. (szerda) 16:00
A védés online módon fog zajlani, melyhez ezen a linken lehet csatlakozni.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Bencze, D., Szőllősi, Á., & Racsmány, M. (2021). Learning to distinguish: Shared perceptual features and discrimination practice tune behavioural pattern separation. Memory.

Tanszékünk munkatársának új könyvfejezete jelent meg

Kéri, S. (2021). Translocator protein (18 kDa TSPO) binding in depression. In CR Martin, LA Hunter, VB Patel, VR Preedy, R Rajendram. The Neuroscience of Depression (pp. 189-196). Academic Press.

Tanszékünk munkatársainak új összefoglaló tanulmánya jelent meg!

Rónai, L., & Polner, B. (2021). Psychopathological network analysis: methodological impasse, promising tool or an innovative trend that overwrites everything we know about mental disorders? Psychiatria Hungarica, 36(1), 12-25.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Káldi, T., Szőllősi, Á., & Babarczy, A. (2021). Hungarian Structural Focus: Accessibility to Focused Elements and Their Alternatives in Working Memory and Delayed Recognition Memory. Frontiers in Psychology, 12:514886.

Érzelmek és figyelem a COVID-19 járvány alatt

Hogyan változnak érzelmeink és hogyan próbálunk viszonyulni hozzájuk a járvány időszaka alatt? Hogyan befolyásolja mindez a figyelmi és emlékezeti képességeinket?
Vizsgálatunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Amennyiben felkeltette érdeklődését kutatásunk, kattintson az alábbi linkre további információért. A vizsgálatban való részvételért cserébe személyre szabott visszajelzést küldünk vissza alvása és érzelmi állapotai napi változásáról!

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Dobó, D., Lukics, K. S., Szőllősi, Á., Németh, K., & Lukács, Á. (2021). Statistical Learning and the Effect of Starting Small in Developmental Dyslexia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Lukics, K. S., & Lukács, Á. (2021). Tracking statistical learning online: Word segmentation in a target detection task. Acta Psychologica, 215, 103271.Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Racsmány, M., Bencze, D., Pajkossy, P., Szőllősi, A., & Marián, M. (2020). Irrelevant background context decreases mnemonic discrimination and increases false memory. Scientific Reports, 11, 6204.


Tanszékünk munkatársainak új kutatási eredménye jelent meg

Lencsés, A., & Demeter, G. (2020). Prospektív emlékezet és traumás agysérülés: Szakirodalmi áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle, 75.4/8. 639-666.