BME Kognitív Tudományi Tanszék

LABOROK, ESZKÖZÖK:

 

szemmozgás-követés,

EEG,

transzkraniális egyenáramú ingerlés (tDCS),

alváslabor

eyetracking

 

EEG1

 

EEG2

 

alváslabor

 

alváslabor

 

 

 

 

 
 
fotók: Molnár Sándor
 
 

 

 
     
 

BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK:

 

 
 

Tanszékünk 2004 óta működik az ország legnagyobb műszaki egyetemén, egy kiterjedt campus közepén.

 

BME K épület BME T épület BME reaktor

 

BME campus BME campus 2 BME reaktor 2

 

 

 

KUTATÓCSOPORTJAINK:

 

 

Idegrendszeri Képalkotás Kutatócsoport

Vezető: Dr. Vidnyánszky Zoltán

Főbb kutatási témák: idegrendszeri plaszticitás, vizuális figyelem, tárgyfelismerés

Módszerek: fMRI, EEG, szemmozgás-követés

 

 

Kísérleti Pragmatika Kutatócsoport

Vezető: Dr. Babarczy Anna

Főbb kutatási témák: pragmatika és tudatelmélet

Módszerek: viselkedéses paradigmák, korpuszelemzés, szemmozgás-követés

 

 

Klinikai Idegtudomány Kutatócsoport

Vezető: Dr. Kéri Szabolcs

Főbb kutatási témák: neuropszichiátriai kórképek kognitív mechanizmusai és idegrendszeri háttere, kapcsolat a kognitív zavar és a molekuláris biológiai mechanizmusok között

Módszerek: klinikai tesztek, az érzékelés és az emlékezet vizsgálata, strukturális agyi képalkotás, molekuláris biológiai technikák a klinikai kutatásban

 

 

Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport

Vezető: Dr. Csépe Valéria

Főbb kutatási témák: a kutatások középpontjában a magasabb szintű hallási feldolgozás (beszéd és zene), olvasás, téri kogníció és a végrehajtó funkciók alrendszerei állnak.

Módszerek: interdiszciplináris, a viselkedéses és idegtudományi (elektrofiziológiai és képalkotó) módszerek kombinált alkalmazása

 

 

Pszicholingvisztika Kutatócsoport

Vezető: Dr. Lukács Ágnes

Főbb kutatási témák: kognitív folyamatok szerepe a tipikus és atipikus nyelvelsajátításban, egyéni különbségek az implicit tanulásban és a nyelvelsajátításban

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások

 

 

Tanulás és Emlékezet Kutatócsoport

Vezető: Dr. Racsmány Mihály

Főbb kutatási témák: előhívás és emlékezeti konszolidáció, emlékezeti funkciók pszichiátriai és neurológiai zavarokban

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, fMRI

 

 

Vizuális Idegtudomány Kutatócsoport

Vezető: Dr. Kovács Gyula

Főbb kutatási témák: vizuális észlelés idegrendszeri alapjai, arcészlelés, tárgykategorizáció

Módszerek: EEG, fMRI, transzkraniális egyenáramú ingerlés (tDCS)

 

 

 

 

 

RENDEZVÉNYEINK:

 

- BME Kognitív Szemináriumsorozat

- BME Pszichológia Doktori Iskola éves konferenciája

-Dubrovnik Conference on Cognitive Science, DuCog (szervező: Central European Cognitive Science Association, CECOG; társszervezők: BME Kognitív Tudományi Tanszék, Zágrábi Egyetem)