BME Kognitív Tudományi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
 

SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS A ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK (2016)

 

 
 

 

FONTOS DÁTUMOK


A feladatkiírás leadási határideje: 2017. febr. 24. (péntek). Ezt a dokumentumot (lásd lentebb a letöltéseknél) A TÉMAVEZETŐ TÖLTI KI, de a gesztor tanszék dékánjának, a mi tanszékünk tanszékvezetőjének, valamint a szakdolgozónak IS alá kell írnia. Az aláírt eredeti példányt pedig a szakdolgozatba be kell fűzni!!! Kérem az ebben a félévben szakdolgozókat, hogy a témavezetővel történt egyeztetés után egy kinyomtatott, aláírt példányt Müller Csabánál (T506, mueller.csaba@gmail.com) hagyjanak. Ez a példány kerül át a GTK dékánjához. A dékán által aláírt feladatkiírások később átvehetők, erről külön értesítést kapnak a szakdolgozók.


Alább van egy leírás is a diplomamunka formai követelményeiről (gesztor tanszék kiemelt megjegyzéseivel) és egy file a bírálat szempontjaival/pontozási kritériumaival (lásd lentebb a letöltéseknél).


A diplomamunkából az egy bekötött (spirálozott) példányt Müller Csabának kell majd leadni az irodában, és elektronikusan is el kell neki küldeni. FONTOS: A KIADOTT SABLON ALAPJÁN KELL A DIPLOMAMUNKÁT MEGSZERKESZTENI!!!! (ld. alább a letöltéseknél) Ezen felül a diplomamunka szerves részét képezi a plágium-nyilatkozat (lásd lentebb a letöltéseknél), melyet szintén be kell illeszteni a szakdolgozat elejére, az eredeti, aláírt és lepecsételt feladatkiírás után! A diplomamunka leadásának határideje: 2017. május 12. (péntek) .

 


INFORMÁCIÓK A GESZTOR TANSZÉKTŐL - A diplomamunka tartalmi és formai követelményei:


1) A diplomamunkát egy példányban, spirálozott formában kell leadni.
Ennek az első lapja a dékán által aláírt feladatkiírás eredeti példánya lesz.
2) A diplomamunka szerkesztésében kérjük, használjátok az erre a célra kialakított sablont (ld. alább a letöltéseknél)!
3) A nyomtatott példány beadásával együtt elektronikusan, CD-re mentve is be kell adni a dolgozatot (doc/docx és pdf formátumban egyaránt).

 


KUTATÁSETIKAI ENGEDÉLY SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁHOZ:


Az empirikus munkát magában foglaló szakdolgozat leadásának feltétele, hogy az elvégzett kutatás etikai engedéllyel is rendelkezzen. Az etikai engedély szavatolja, hogy az elvégzett kísérlet/vizsgálat megfelel az etikai követelményeknek. Mindez a tudományos vizsgálatok terén alapvető követelmény, és ebbe már a szakdolgozatok is beleszámítanak. Természetesen, aki olyan kutatásba kapcsolódott be a szakdolgozatírás keretében, amely a témavezető által már elindított kutatást foglal magában, annak nem kell új etikai engedélyt kérnie, hanem elég a témavezető által engedélyeztetett kutatás etikai engedélyének másolatát csatolnia a dolgozatához. Akik viszont új, korábban nem engedélyezett kutatást végeznek, azoknak engedélyeztetniük kell a kutatásukat.
Ennek módja a következő:
1) Ki kell tölteni az etikai engedélykérő formanyomtatványt (ld. alább a letöltéseknél).
2) A kitöltött engedélykérőket a témavezetővel át kell nézetni, és ha
a témavezető jóváhagyja, akkor el kell küldeni emailben Simor Péternek (petersimor@gmail.com).
3) Az engedélykérőket egy tanszéki kolléga megkapja, aki amennyiben nem lát benne
kivetnivalót, aláírja az engedélyt.
4) Majd a végén (a már kinyomtatott nyomtatványt) a kutatást végző
hallgató és a témavezető is aláírja.
Aki szeretné 2017 tavaszán leadni a dolgozatát, annak február 20-i
határidővel el kell küldenie az engedélykérőt.


Az etikai kérelmekre vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatban szintén Simor Pétert kell keresni.

 


ZÁRÓVIZSGA:


A záróvizsga két részből áll. Egyrészt a szakdolgozók egy 15 perces előadást tartanak a diplomamunkájukból, amit 5 perc kérdés-válasz követ. Legyen az előadáshoz prezentáció. Az előadás tudományos jellegű legyen, szakmai közönségnek szól.


Másrészt a tételsorból (lásd a letöltéseknél) egy tételt kell húzni. A tétel kidolgozására 30 perc felkészülésük lesz, és azután ~15 perc lesz a tétel megvitatására a vizsgán.
A pszichológia mesterszak záróvizsgájának dátuma: 2017. június 12-13-14. (hétfő – kedd – szerda), melyből az eddigi tapasztalatok alapján vagy a kezdő-, vagy a zárónap délelőttjén egy szekcióban mennek le a kognitív szakirányos hallgatók. A gesztor tanszékkel való későbbi egyeztetés után derül ki, idén melyik napra kerül a kognitív szekció.

 


LETÖLTÉSEK:


- Sablon diplomamunka elkészítéséhez (formai követelményekkel)


- Kérelem kutatásetikai engedélyhez hallgatói kutatások számára


- Feladatkiírás


- Szakdolgozati bírálati lap, bírálati szempontok


- Plágium-nyilatkozat


- Záróvizsga tételsor