Pszichológia mesterképzés a BME-n, kognitív pszichológia specializáció – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal

Mit kell rólunk tudni?

Képzésünk célja az, hogy korszerű kognitív- és neuropszichológiai ismeretek adjunk át. Kifejezett hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra -- erre a különböző tanszéki laborok és gyakorlóhelyek adnak lehetőséget.

A nálunk tanultak belépőt jelenthetnek más területekre:

Jelentkezz most!

A szakra nagy szeretettel várjuk azokat, akiket érdekel a megismerés, az érzékelés, és szeretnék ilyen irányokba folytatni pszichológiai tanulmányaikat, és azokat is, akik szeretnének kurrens kutatási módszertan használatával, élvonalba tartozó eszközökkel és kérdéseken dolgozni.

Fölvételi követelmények:

Mi a kognitív pszichológia?

A kognitív pszichológia a pszichológiának az az ága, amely az emberek gondolkozását tanulmányozza. A pszichológia kognitív szemlélete arra összpontosít, hogy a gondolkodás, az érzelmek, a kreativitás és a problémamegoldó képességek kölcsönhatásai hogyan és miért befolyásolják azt, ahogyan gondolkozunk.

Amiről nálunk tanulhatsz:

Kognitív tudomány a BME-n

Tanszékünk 2004. óta működik az ország legnagyobb műszaki egyetemén, egy kiterjedt campus közepén.

Barátságos és közvetlen környezetben biztosítjuk a kognitív tudomány ismereteinek elsajátítását, kifejezett hangsúlyt fektetve a gyakorlati oktatásra, melyre különböző laborjaink és gyakorlóhelyeink adnak lehetőséget.

Mind az oktatásban, mind a kutatásban fontos szerepet tulajdonítunk a hallgatókkal közös egyéni és kisebb csoportokban történő munkának.

Tanszékünk kutatásai a nemzetközi tudományos életbe ágyazottan folynak. Számos rangos publikációnk jelent meg a témában.

Tanszékünkön nemzetközi színvonalú Pszichológia Doktori Iskola is működik. Az itt folyó munkába és kutatásokba a mesterszakos hallgatóknak is lehetőségük nyílik bekapcsolódni.

Laborjaink a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek: EEG, fMRI, szemmozgás-követő berendezés, transzkraniális egyenáram-ingerlő berendezés (tDCS)

Priming eszközök EEG EEG, szemmozgás-követés itt élünk
Kutatócsoportok

Arclabor (Németh Kornél)

Németh Kornél

Főbb kutatási témák: a veleszületett prozopagnózia, arcfelismerés és olvasási képességek kapcsolata

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások, szemmozgás-követés, EEG

Neuropszichológia és Megismerés Kutatócsoport (Demeter Gyula)

Demeter Gyula

Főbb kutatási témák: agysérült betegek kognitív funkciói, prospektív emlékezet, érzelemfeldolgozás és társas kogníció

Módszerek: neuropszichológiai eljárások, viselkedéses paradigmák

Kísérleti Pragmatika Kutatócsoport (Babarczy Anna)

Babarczy Anna

Főbb kutatási témák: pragmatika és tudatelmélet, pragmatikai fejlődés, klinikai pragmatika

Módszerek: viselkedéses paradigmák, korpuszelemzés, szemmozgás-követés

Klinikai Idegtudomány Kutatócsoport (Kéri Szabolcs)

Kéri Szabolcs

Főbb kutatási témák: neuropszichiátriai kórképek kognitív mechanizmusai és idegrendszeri háttere, kapcsolat a kognitív zavar és a molekuláris biológiai mechanizmusok között

Módszerek: klinikai tesztek, az érzékelés és az emlékezet vizsgálata, strukturális agyi képalkotás, molekuláris biológiai technikák a klinikai kutatásban

Pszicholingvisztika Kutatócsoport (Lukács Ágnes)

Lukács Ágnes

Főbb kutatási témák: kognitív folyamatok szerepe a tipikus és atipikus nyelvelsajátításban, egyéni különbségek az implicit tanulásban

Módszerek: viselkedéses paradigmák, neuropszichológiai eljárások

Vizuális Idegtudomány Kutatócsoport (Zimmer Márta)

Zimmer Márta

Főbb kutatási témák: vizuális észlelés idegrendszeri alapjai, arcészlelés, tárgykategorizáció

Módszerek: EEG, fMRI, transzkraniális egyenáram- ingerlés

Figyelem és Emlékezet Kutatócsoport (Pajkossy Péter)

Pajkossy Péter

Főbb kutatási témák: Figyelmi és emlékezeti folyamatok kölcsönhatásai, a két rendszer deficitjeinek vizsgálata

Módszerek: viselkedéses paradigmák, szemmozgás-követés, pupillometria


A tanszék oldalát itt találod.

Itt vagyunk a felvin.

Itt meg a facebookon.


A képek Noémi és a BME instagramjáról származnak. A dizájnt a W3Schools inspirálta.