LÁTÁS, NYELV, EMLÉKEZET

2019-20 tavaszi félév

 

 

ALAPADATOK | KURZUS CÉLKITŰZÉSE | TEMATIKA | KÖVETELMÉNYEK | LETÖLTÉS

 

 

Kurzus alapadatai

 

BMETE47A001: 2 kredites kurzus
BMETE47A005: 3 kredites kurzus

 

Terem: E505, Óra időpontja: szerda 14:15 – 15:45

 

Elérhetőség:

A kurzussal kapcsolatos kérdésekkel a következő e-mail címre írjanak: lnye@cogsci.bme.hu
Kérjük, hogy a levélben tüntessék fel a következőket: két vagy három kredites kurzus hallgatói, valamint a Neptun kódjukat!

 

Oktatók:
Lukács Ágnes, alukacs@cogsci.bme.hu
Németh Kornél (tárgyfelelős), knemeth@cogsci.bme.hu
Szőllősi Ágnes, aszollosi@cogsci.bme.hu

 

Kurzus leírása, célkitűzés, témák

 

Látni! Megnevezni! Megjegyezni! Hogyan ismerjük meg a körülöttünk levő világot? A kurzus a kognitív tudomány három lényeges területének legfontosabb elméleteit, kutatási módszereit, eredményeit mutatja be kifejezett hangsúlyt fektetve az idegtudományi adatokra és az ismeretek alkalmazhatóságára. Milyen technikákra, adatokra alapozva ismerjük meg agyunk működését egyre pontosabban – milyen előnyökkel és hátrányokkal bírnak ezek a módszerek? Valóban annyit látunk, mint amennyi a környezetünkben van? Igaz az, hogy színek nélkül is ugyanúgy látunk? Hol és hogyan teszi hozzá a harmadik dimenziót az agyunk? Van-e összefüggés az agyfejlődés és a nyelv keletkezése között? Hogyan történik a szavak, mondatok megértése? Lehetséges-e beszédértés beszédprodukció nélkül? Miért felejtünk? Mely idegrendszeri struktúrák vesznek részt az emléknyomok kialakításában? Hogyan diagnosztizálhatók az emlékezeti zavarok és milyen életet élhetünk emlékek nélkül? Megbízhatunk-e abban, amit látunk, amire emlékezünk? Ehhez hasonló izgalmas kérdésekre kaphatsz választ és tanulhatsz egyszerre három különböző területről, megismerve egyben a lényeges kapcsolódási pontokat, mozzanatokat.

 

Tematika

 

Időpont

Téma

Előadó

2020.02.12

Bevezetés, Az emberi agy és vizsgálati módszerei

Németh Kornél

2020.02.19

A látás alapjai

Németh Kornél

2020.02.26

Magasabbszintű látás, kategóriák az emberi agyban 1.

Németh Kornél

2020.03.04

Magasabbszintű látás, kategóriák az emberi agyban 2.

Németh Kornél

2020.03.11

A megértés folyamata

Lukács Ágnes

2020.03.18

A nyelv keletkezése

Lukács Ágnes

2020.03.25

A gyermeknyelv

Lukács Ágnes

2020.04.01

1. Zárthelyi dolgozat

2020.04.08

Az emlékezés folyamata

Szőllősi Ágnes

2020.04.15

TAVASZI SZÜNET

2020.04.22

Emlékezés és agy

Szőllősi Ágnes

2020.04.29

Elveszett emlékek

Szőllősi Ágnes

2020.05.06

Az emlékezés megbízhatósága, emlékezeti illúziók

Szőllősi Ágnes

2020.05.13

2. Zárthelyi dolgozat

2020.05.20

Javító-/Pótló ZH alkalom

2020.05.27

PÓTLÁSI HÉT

 

Követelmények

 

A kurzus kétféle kódon van meghirdetve. A hallgató szakjától/a kartól függ, hogy melyiket veheti föl. Az egyik egy 2 kredites kurzus (BMETE47A001), a másik egy 3 kredites kurzus (BMETE47A005). A két kurzushoz különböző követelmények tartoznak, lásd a megfelelő rovatot.
 
Két zárthelyi dolgozat a félév során, egy pótlási/javítási lehetőséggel (60% könyv, 40% órai anyag) (pótlás/javítás az utolsó héten mindkét ZH-ból! Az újonnan írt ZH pontszám a végső pontszám!)

Az első ZH a Látás és Nyelv témakörök végén, a 8. héten  esedékes. Elérhető maximális pontszám 2 KREDITES óra esetén 40 pont, 3 KREDITES óra esetén 60 pont. A 2. ZH anyaga az Emlékezet. Ez2 KREDITES óra esetén 20 pontos, 3 KREDITES óra esetén 30 pontos.

3 KREDITESEK esetén (mivel a tárgy vizsgaköteles) lehetséges a vizsgaidőszakban is egyszerre vizsgázni írásban AZ EGÉSZ FÉLÉVES ANYAGBÓL!

3 krediteseknek vizsgára jelentkezni a Neptunon keresztül CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL, HA VALÓBAN EL IS JÖN VIZSGÁZNI, A TÖBBIEKET A TANSZÉK UTÓLAG FELLÉPTETI A JEGYBEVITELKOR AZ UTOLSÓKÉNT MEGHIRDETETT ALKALOM UTÁN! Ha előbb le kell zárni a hallgatót, kérjük, jelezze kérését e-mailben!

 

Irodalom:
Kovács Ilona és Szamarasz Vera Zoe (szerk.): Látás, nyelv, emlékezet
 
További többletpontok – Kísérletek:

A két ZH összpontszámán túl lehetőség van további 10%-nyi pontot kísérletekkel teljesíteni (néhány kivételes esetben ez 15% is lehet) a kísérletek jellegétől és hosszától függően 1, 2-3, 5, 10%-ért (illetve hosszú vagy többalkalmas kísérlet esetén 15%-ért, utóbbi esetben minden alkalommal jelen kell lenni ahhoz, hogy a 15% pluszpontot megadjuk).

FONTOS!!! Többletpontot csak minimum elégséges ZH teljesítmény esetén tudunk beszámítani!!!
 
Ponthatárok – szabályok:

A ZH-kon külön részérdemjegy nincsen, az egyetlen kritérium, hogy MINDKÉT ZHN EL KELL ÉRNI MINIMUM 40%-OT. ELLENKEZO ESETBEN AZ ADOTT ZHT/ZH-KAT ÚJRA KELL ÍRNI!!!

Ha mindkét ZH-n elérte a hallgató a 40%-ot, akkor a pontszámaihoz hozzáadódik a teljesített kísérletek összpontszáma. Ha a kísérletre jelentkező hallgató a kísérleti időpontban nem jelenik meg, az addig és a későbbiekben szerzett pontjai NEM KERÜLNEK BESZÁMÍTÁSRA (a kísérleti időpontról az időpont előtt legkésőbb 12 órával lehet lejelentkezni).

 
Kísérletekkel szerezhető pontszámok:

2 KREDITES óra esetén: 1%-os kísérlet: 1 pont, 2-3%-os: 2 pont, 5%-os: 3 pont, 10%-os: 6 pont, 15%-os: 9 pont. Maximum 6 pont szerezhető pluszban, kivétel a 15%-os kísérlet, ekkor 9 pont kapható pluszban.

3 KREDITES óra esetén: 1%-os kísérlet: 1 pont, 2-3%-os: 2-3 pont, 5%-os: 5 pont, 10%-os: 9 pont, 15%-os: 14 pont. Maximum 9 pont szerezhető pluszban, kivétel a 15%-os kísérlet, ekkor 14 pont kapható pluszban.
 
Végső ponthatárok:

0% - 39%: elégtelen (1)
40% - 54%: elégséges (2)
55% - 69%: közepes (3)
70% - 84%: jó (4)
85% - : jeles (5)

EZEKBEN A PONTOKBAN MÁR BENNE VANNAK A KÍSÉRLETI PLUSZ SZÁZALÉKOK IS, AMINT A KÉT MINIMUM 40%-OS ZH-T MEGÍRTA A HALLGATÓ!!!!!
 
Ponthatárok számszerűsítve - 2 KREDIT:
0 - 23: elégtelen (1)
24 - 32: elégséges (2)
33 - 41: közepes (3)
42 - 50: jó (4)
51 - : jeles (5)

 

Ponthatárok számszerűsítve - 3 KREDIT:
0 - 35: elégtelen (1)
36 - 48: elégséges (2)
49 - 62: közepes (3)
63 - 76: jó (4)
77 - : jeles (5)